Noutățile lunii decembrie în proiectul RAISE Youth

În luna decembrie, activitățile proiectului și-au urmat cursul: au fost formulate concluziile în urma vizitelor de lucru pe teren și în vederea stabilirii profilului NEETs din mediul rural; membrii echipei de proiect au participat, în perioada 11-12 decembrie 2019, la întâlnirea de lucru de la Zagreb; a fost încheiat protocolul de colaborare cu Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în vederea implementării proiectului.

Formularea concluziilor în urma vizitelor de lucru pe teren

În cadrul procesului de identificare a grupului țintă, vizita pe teren în județul Ialomița a avut ca scop prezentarea proiectului și identificarea oportunităților relevante pentru grupul țintă al proiectului. Județul Ialomița ne-a atras atenția, având în vedere concentrarea populației din zonele rurale și urbane mici, rata ridicată a șomajului, comparativ cu media din România, precum și preponderența activităților cu profil agricol sau asociat.

Pentru o mai mare diversitate, au fost selectate: o comunitate urbană mică (Căzănești), o comunitate rurală (Traian) și cea mai mare localitate din județ (Slobozia). În această etapă preliminară, au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale (primarii din Căzănești și Traian, directoarea Departamentului de Servicii Sociale din cadrul primăriei Traian), ai ONG-urilor rome și ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

În această etapă, informațiile culese reflectă, în special, percepția persoanelor intervievate (bazată, desigur, pe experiența personală), urmând ca toate aceste informații să fie susținute de interviuri directe cu grupul țintă.

Întâlnire de lucru Zagreb, 11-12 decembrie 2019

Cele două zile dedicate întâlnirii au inclus în agendă analiza progresului proiectului, planificarea etapelor următoare, precum și împărtășirea metodelor găsite de parteneri pentru identificarea grupului țintă.

Fiecare partener a prezentat rezultatele studiilor preliminare realizate în cadrul primului pachet de acțiuni, RAISE Motivare, precum și instrumentele de comunicare adresate tinerilor NEETs. Date fiind rezultatele obținute, discuțiile s-au concentrat pe ajustările de care trebuie să se țină cont pe parcursul etapelor următoare, precum și pe lecțiile învățate.

În cea de a doua parte a întâlnirii, au fost calificate aspecte metodologice în vederea implementării a următoarelor două pachete de acțiuni: RAISE Abilități și Competențe (sunt incluse aici programele de formare: agroturism, digital; și, alături de acestea, parte integrantă a programului de formare, dezvoltarea competențelor personale, precum încrederea în sine, atitudinea proactivă, competențele antreprenoriale, etc.) și RAISE Centre Demo (punerea în practică a modelului inovativ RAISE, în vederea stimulării interesului tinerilor pentru ucenicia în diferite domenii profesionale).

Noi parteneriate încheiate:

Încheierea Protocolului de Colaborare cu Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în 10 decembrie 2019, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare în vederea sprijinirii echipelor de intervenție locală în scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor inacticvi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO), cu scopul de a le acorda acestora măsuri personalizate de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior).

Sursa: http://www.resurseumane-aur.ro/files/2019%2012%2031_RAISE%20Youth_Noutatile%20lunii%20decembrie.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *