Întâlnire de lucru la Zagreb, în cadrul proiectului RAISE Youth

În perioada 11–12 decembrie 2019, la Zagreb, în cadrul proiectului RAISE Youth, a avut loc întâlnirea de coordonare a proiectului. Evenimentul, organizat de GTF – Initiative for Sustainable Growth (Croația), a facilitat participarea membrilor echipelor de proiect ale organizațiilor partenere: Fundecyt – PCTEX, CSCD, Casarrubuelos City Council, Gospid Municipality și, bineînțeles, AUR – A.N.S.R.U.

Cele două zile dedicate întâlnirii au inclus în agendă analiza progresului proiectului, planificarea etapelor următoare, precum și împărtășirea metodelor găsite de parteneri pentru identificarea grupului țintă.

Fiecare partener a prezentat rezultatele studiilor preliminare realizate în cadrul primului pachet de acțiuni, RAISE Motivare, precum și instrumentele de comunicare adresate tinerilor NEETs. Date fiind rezultatele obținute, discuțiile s-au concentrat pe ajustările de care trebuie să se țină cont pe parcursul etapelor următoare, precum și pe lecțiile învățate.

În cea de a doua parte a întâlnirii, au fost calificate aspecte metodologice, în vederea implementării următoarelor două pachete de acțiuni: RAISE Abilități și Competențe (sunt incluse aici programele de formare: agroturism, digital; și, alături de acestea, parte integrantă a programului de formare, dezvoltarea competențelor personale, precum încrederea în sine, atitudinea proactivă, competențele antreprenoriale, etc.) și RAISE Centre Demo (punerea în practică a modelului inovativ RAISE, în vederea stimulării interesului tinerilor pentru ucenicia în diferite domenii profesionale).

Sursa: http://www.resurseumane-aur.ro/files/2019%2012%2013_RAISE%20Yoth_Intalnire%20de%20lucru%20la%20Zagreb.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *