RAISE Youth România, ultimele noutăți

În noiembrie 2019, activitățile proiectului RAISE Youth au pus în continuare accent pe componenta motivațională și, totodată, pe acțiunile de comunicare asociate acesteia.

Principalele caracteristici identificate în cadrul Raportului Preliminar pentru tinerii NEETs din România se referă la: preponderența femeilor, nivelul de inactivitate de lungă durată, nivelul redus de educație, lipsa de experiență în muncă, descurajarea pronunțată a muncii. Costurile totale determinate pe termen lung de numărul mare de tineri NEETs sunt extrem de ridicate, prin neparticiparea pe piața muncii şi asocierea cu un risc crescut de sărăcie şi excluziune socială, fapt ce necesită o atenție deosebită și măsuri adiționale pentru integrarea acestora.

Categoriile de tineri expuse cu precădere riscului de excluziune de pe piața forței de muncă sunt: cei care au un nivel scăzut de calificare, persoanele cu handicap, persoanele care abandonează timpuriu studiile, tinerii din comunitățile marginalizate, cum ar fi populația rromă.

Realizatorii studiului recomandă, ca modalități eficiente de motivare și implicare a NEETs: o altfel de educație prin activități sportive, care ajută la creșterea performanței cognitive și la sporirea încrederii în sine, internship în diverse medii sociale și de business, schimburi de experiență alături de antreprenori sociali, care pot genera idei inovative. Poate fi foarte motivant pentru un tânăr NEET să descopere ce înseamnă să dezvolte, mental, un model de afaceri sustenabil pentru ideea sa.

Definitivarea metodologiei de implementare a bazei de date

A fost demarat procesul de înregistrare în baza de date a NEETs identificați. Indicatorii cheie luați în calcul în vederea realizării bazei de date cu NEETs: sondarea intereselor NEETs, strategia de comunicare către instituții și către NEETs și parteneriate sociale pentru a oferi suport comunității nou create. Baza de date este structurată pe mai multe segmente, fiecare vizând:

– statusul personal privitor la muncă și instruire, obstacole pe calea căutării unui loc de muncă, sursele de informare despre oferte actuale de instruire și locuri de muncă;
– subiectele care îi motivează în sfera educației și a instruirii, canalele cele mai potrivite care să ofere instruirea de care au, într-adevăr, nevoie;
– proiecții pentru viitor: necesarul pentru schimbarea situației actuale și scanarea interesului de participare la viitoare activități.

Răspunsurile furnizate de tinerii NEETs vor permite formularea unor măsuri de intervenție adecvate, pe parcursul implementării proiectului.

Evenimentele de comunicare au adus în atenția factorilor interesați temele cheie cărora RAISE Youth li se adresează

În data de 26 noiembrie 2019, la București, a fost organizat primul eveniment de comunicare a proiectului. La întâlnire au participat peste 25 de invitați: jurnaliști, reprezentanți din ONG-uri, instituții bancare, reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ai Uniunii Generale a Industriașilor din România, ai Fondului Român de Dezvoltare Socială, consultanți în management și marketing, experți în resurse umane.

În completare, s-a derulat și sesiunea de informare adresată factorilor interesați relevanți pentru problematica NEETs. Prezentarea informațiilor detaliate despre activitățile proiectului a facilitat dialogul între cei prezenți. În cadrul discuțiilor, s-a pus accent pe mai multe teme, cele mai importante fiind necesitatea educației, a existenței unor programe care să îi educe pe tineri, dezvoltarea politicilor publice cu directă adresabilitate pentru NEETs, diferența între cererea pieței muncii și oferta educațională sau importanța valorizării voluntariatului, dată fiind oportunitatea creată dezvoltării de noi competențe și fomare de deprinderi. Discuțiile au contribuit, în mod nemijlocit, la îmbunatățirea și clarificarea modalităților de intervenție în cadrul proiectului.

Pe 28 noiembrie, la Barcelona, „AUR”–A.N.S.R.U., împreună cu Casarrubuelos, au susținut o prezentare comună a proiectului RAISE Youth în fața mai multor factori interesați naționali și internaționali.

Sursa: http://www.resurseumane-aur.ro/files/2019_11%2030_RAISE%20Youth%20Romania%20stiri%20de%20ultima%20ora%20noiembrie%202019.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *