Proiectul RAISE Youth, la finalul primului an de implementare. Primele rezultate puse în acțiune

raiseLa finalul primului an de derulare al proiectului, Studiul Preliminar realizat pune bazele fundamentării teoretice și metodologice a acțiunilor care urmează a fi implementate în perioada următoare. Au fost identificate aspectele cheie care descriu, la momentul actual, situația tinerilor din România care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează nici un program educațional sau de formare.

În cifre, la nivelul anului 2018, în România, ponderea tinerilor (între 20 și 34 ani) din categoria NEET era de 20.6%, peste media europeană de 16.5%, iar ponderea tinerilor între 18 și 24 ani care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ era de 16.4%, peste media europeană de 10.6%. Institutul Național de Statistică precizează, pentru luna august 2019, o rată a neocupării, în rândul tinerilor între 15 și 24 ani, de peste 16%.

Studiul se finalizează cu o suită de recomandări pentru dezvoltarea de soluții pentru îmbunătățirea situației NEETs: identificare, crearea comunității-suport și promovarea acesteia către piața muncii și cea a educației profesionale.

Direcții de acțiune recomandate

Acestor recomandări li se adaugă și o suită de modalități eficiente propuse pentru motivarea și implicarea NEETs: o altfel de educație prin activități sportive, internship în diverse medii sociale și de business, schimburi de experiență alături de antreprenori sociali.

Studiul preliminar indică patru direcții de acțiune, și anume:

– generarea unor programe dedicate familiilor cu NEETs;

– generarea unor programe în care tinerii NEETs să beneficieze de o bună familiarizare cu beneficiile noilor tehnologii;

– generarea unor programe complexe de voluntariat care să poată fi încheiate cu obținerea unui loc de muncă;

– generarea unor programe pentru NEETs care nu dețin o calificare profesională.

Pașii concreți ai intervenției

Rezultatele acestei analize constituie premisele pentru derularea proceselor de identificare și gestionare a grupurilor țintă. Pentru fiecare dintre cele două au fost elaborate metodologiile de abordare și stabiliți pașii concreți ai intervenției:

– până pe 15 decembrie 2019, se preconizează elaborarea profilului tinerilor NEETs din mediul rural. Acest profil va sta la baza activităților, cursurilor și atelierelor ce vor fi livrate către ei, în scopul motivării lor de a se activa și autosusține, la nivelul activității de identificare a grupurilor țintă din cadrul proiectului;

– până pe 15 martie 2020, se urmărește demararea campaniei online și evenimentelor publice cu impact în atragerea a 1000 NEETs pe platforma online a proiectului, în vederea primirii de suport, asistență, consiliere, dar și pentru interacțiuni valoroase cu toți cei prezenți pe platformă (stakeholders, instituții publice etc.), la nivelul activității de gestionare a grupurilor țintă din cadrul proiectului.

 

Sursa: http://www.resurseumane-aur.ro/files/Articol%20lunar_update%20RAISE_2019%2010.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *